Możliwość zwrotu do 14 dni od otrzymania zamówienia
Darmowa dostawa przy zakupach powyżej 500 zł
Zamówienia złożone do 13:00 wysyłamy tego samego dnia
  • Greenworks - rozdajemy dobrą energię

„Rozdajemy Dobrą Energię”


Każdy klient, który zakupi produkt objęty promocją (lista produktów poniżej) i zarejestruje go na stronie internetowej dystrybutora w ciągu 30 dni od daty zakupu otrzyma GRATIS dodatkowy akumulator o pojemności 2Ah.

Link do rejestracji znajduje się poniżej:

https://www.langelukaszuk.pl/serwis/rejestracja-gwarancji/greenworks-promocja.html

Lista produktów w akcji promocyjnej:

Indeks LŁ 

Nazwa 

Numer producenta 

Kod EAN

Kolekcja 24 V

GR2516107 

24 V kosiarka 33 cm Greenworks GD24LM33 

2516107 

6952909074191

GR2516107UB 

24 V kosiarka 33 cm Greenworks GD24LM33K4 zestaw ładowarka + aku 4 Ah 

2516107UB 

6952909074207

GR2100007UA 

24 V podkaszarka premium Greenworks G24LT30MK2 zestaw ładowarka + aku 2 Ah 

2100007UA 

6952909026954

GR2007007UB 

24 V pilarka łańcuchowa Greenworks GD24CS30K4 zestaw ładowarka + aku 4 Ah 

2007007UB 

6952909070148

GR1303307 

24 V pilarka i nożyce do żywopłotu na wysięgniku Greenworks G24PSH 

1303307 

6952909065397

GR3704107UA 

24 V wiertarko-wkrętarka GD24DD60K2 Greenworks zestaw ładowarka + aku 2 Ah + walizka 

3704107UA 

6952909069142

GR3704007UA 

24 V wiertarko-wkrętarka Greenworks GD24DD35K2 zestaw ładowarka + aku 2 Ah + walizka 

3704007UA 

6952909069135

GR5105307UB 

24 V myjka ciśnieniowa Greenworks G24PWK4 zestaw ładowarka + aku 4 Ah 

5105307UB 

6952909069340

Kolekcja 48 V (2x 24 V)

GR2512607UC 

48 V kosiarka 41 cm Greenworks G24X2LM41K2x zestaw ładowarka dual + 2x aku 2 Ah 

2512607UC 

6952909062433

GR2512807UD 

48 V kosiarka 46 cm z napędem Greenworks GD24X2LM46SPK4x zestaw ładowarka dual + 2x aku 4 Ah 

2512807UD 

6952909062457

Kolekcja 40 V

GR2501907 

40 V kosiarka 35 cm Greenworks G40LM35 

2501907 

6952909010663

GR2504707 

40 V kosiarka 41 cm Greenworks G40LM41 

2504707 

6952909015668

GR2504707UB 

40 V kosiarka 41 cm Greenworks G40LM41K4 zestaw ładowarka + aku 4 Ah 

2504707UB 

6952909025865

GR2506807 

40 V kosiarka 46 cm z napędem Greenworks GD40LM46SP 

2506807 

6952909031385

GR2506807UB 

40 V kosiarka 46 cm z napędem Greenworks GD40LM46SPK4 zestaw ładowarka + aku 4 Ah 

2506807UB 

6952909050454

GR2101507UA 

40 V podkaszarka basic Greenworks G40LTK2 zestaw ładowarka + aku 2 Ah 

2101507UA 

6952909019628

GR2105707 

40 V kosa z uchwytem rowerowym Greenworks GD40BCB 

2105707 

6952909053875

GR1301507UB 

40 V kosa/podkaszarka Greenworks GD40BCK4 zestaw ładowarka + aku 4 Ah 

1301507UB 

6952909019680

GR1300607 

40 V pilarka/nożyce do żywopłotu na wysięgniku Greenworks G40PSH 

1300607 

6952909007991

GR1303907 

40 V pilarka/nożyce do żywopłotu na wysięgniku Greenworks GD40PSH 

1303907 

6952909074368

GR2003807 

40 V pilarka łańcuchowa 25 cm z górnym uchwytem Greenworks GD40TCS 

2003807 

6952909020013

GR2005807 

40 V pilarka łańcuchowa 41 cm Greenworks GD40CS18 

2005807 

6952909053417

GR2005807UB 

40 V pilarka łańcuchowa 41 cm Greenworks GD40CS18K4 zestaw ładowarka + aku 4 Ah 

2005807UB 

6952909059204

GR27087 

40 V glebogryzarka Greenworks G40TL 

27087 

6952909001067

GR2511507 

40 V areator/wertykulator Greenworks GD40SC36 

2511507 

6952909061078

GR24227UB 

40 V dmuchawa/odkurzacz Greenworks GD40BVK4 zestaw ładowarka + aku 4 Ah 

24227UB 

6952909013527

GR5104507 

40 V myjka ciśnieniowa Greenworks GDC40 

5104507 

6952909027135

GR7400007 

40 V taczka ogrodowa Greenworks G40GC 

7400007 

6952909008806

GR2600007 

40 V odśnieżarka Greenworks GD40ST 

2600007 

6952909002637

Kolekcja 60 V

GR2502807 

60 V kosiarka 46 cm Greenworks GD60LM46HP 

2502807 

6952909015590

GR2502807UB 

60 V kosiarka 46 cm Greenworks GD60LM46HPK4 zestaw ładowarka + aku 4 Ah 

2502807UB 

6952909021454

GR2514207 

60 V kosiarka 46 cm z napędem Greenworks GD60LM46SP 

2514207 

6952909067056

GR2514307 

60 V kosiarka 51 cm z napędem Greenworks GD60LM51SP 

2514307 

6952909067063

GR2514307UB 

60 V kosiarka 51 cm z napędem Greenworks GD60LM51SPK4 zestaw ładowarka + aku 4 Ah 

2514307UB 

6952909067452

GR2108407 

60 V podkaszarka/kosa z uchwytem rowerowym Greenworks GD60BCB 

2108407 

6952909067087

GR2206507 

60 V nożyce do żywopłotu Greenworks GD60HT66 

2206507 

6952909070483

GR2301107 

60 V nożyce do żywopłotu na wysięgniku Greenworks GD60PHT51 

2301107 

6952909070490

GR1402107 

60 V piła na wysięgniku Greenworks GD60PS25 

1402107 

6952909070506

GR2006907 

60 V piła łańcuchowa 40 cm Greenworks GD60CS40 

2006907 

6952909067049

GR5104607 

60 V myjka ciśnieniowa Greenworks GDC60 

5104607 

6952909027159

GR2402307 

60 V dmuchawa plecak Greenworks GD60BPB 

2402307 

6952909016740

GR3707407 

60 V wiertnica/świder do ziemi Greenworks GD60EA 

3707407 

6952909078373Przejdź do narzędzi ogrodniczych klikając tutaj.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „ GREENWORKS – rozdajemy dobrą energię”

Niniejszy Regulamin określa, zasady Akcji Promocyjnej „GREENWORKS – rozdajemy dobrą energię”- zakupu na
preferencyjnych warunkach towarów marki Greenworks.
Organizatorem Akcji Promocyjnej jest LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Bykowie.
Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie na terenie RP w dniach od 27 kwietnia 2023 r. do 27 czerwca 2023
r., lub do wyczerpania zapasów Towarów i/lub Towarów Promocyjnych.
Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
Akcja Promocyjna - przygotowana przez Organizatora oferta dostarczenia Uczestnikowi Towaru Promocyjnego,
na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami.
Towary – urządzenia ogrodowe marki Greenworks, wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Towar Promocyjny - akumulator marki Greenworks o pojemności 2 Ah oraz woltażu adekwatnym do
zakupionego narzędzia
Uczestnik Akcji Promocyjnej – kupujący Towary w ramach sieci dystrybucji autoryzowanych dilerów
(wymienionych w załączniku nr 2) Organizatora Promocji na ternie RP, który akceptuje niniejszy Regulamin oraz
określone w nim zasady Akcji Promocyjnej.
Akcja Promocyjna opiera się o następujące zasady:
Akcja Promocyjna polega na tym, iż Uczestnik, który dokona jednorazowo zakupu Towarów uprawiony będzie
do otrzymania akumulatora marki Greenworks jako Towaru Promocyjnego, o adekwatnym do zakupionego
Towaru woltażu.
Towar Promocyjny do Uczestnika dostarcza Organizator na swój koszt.
Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Akcji Promocyjnej jest zakup i zapłata za zakupiony Towar objęty
promocją oraz przedstawienie dowodu zakupu Towaru.
Dodatkowym warunkiem uzyskania prawa do skorzystania z Akcji Promocyjnej jest rejestracja dokonanego

Zakupu Towaru na stronie internetowej https://www.langelukaszuk.pl/serwis/rejestracja-
gwarancji/greenworks-promocja.html, wraz z podaniem niezbędnych danych Uczestnika oraz wszelkimi

wymaganymi prawem zgodami, a nadto pozytywna weryfikacja spełnienia warunków udziału w Akcji
Promocyjnej przez Uczestnika, dokonana przez Organizatora. Po pozytywnej weryfikacji przez Organizatora
darmowy akumulator zostanie wysłany przez Organizatora do Uczestnika w ciągu 30 dni kalendarzowych.
Zakupione w ramach Akcji Promocyjnej Towary oraz Towary Promocyjne nie podlegają zwrotowi.
W promocji nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Organizatora oraz jego pracownicy. Przez
członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa,
rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
Informacja o Akcji Promocyjnej zawarta w prasie i materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani
przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Akcji Promocyjnej Organizator nie
odpowiada.
Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania Akcji Promocyjnej bez podawania przyczyn, poprzez
umieszczenie pisemnej informacji w Internecie na stronie www.langelukaszuk.pl oraz
www.greenworkspolska.pl .
Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej
obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania ich nabycia, skierować na piśmie do
Organizatora, celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.
Udział Uczestnika w Akcji Promocyjnej oznacza jego bezwarunkową akceptację zasad promocji zawartych w
niniejszym regulaminie.

Organizator w czasie trwania Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu o czym
umieści informację na stronie www.langelukaszuk.pl oraz www.greenworkspolska.pl .
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po
stronie osób trzecich.
Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla
miejsca siedziby Organizatora.

Byków, dnia 24.04.2023