• Gwarancja producenta

Producenci towarów, marek dostępnych w naszym sklepie udzielają gwarancji na swoje produkty.

 

Festool:

Gwarancja dla Klienta prowadzącego działalność gospodarczą ( faktura):

 • 1 rok

Gwarancja dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej (paragon):

 • 2 lata
 • 3 lata na narzędzia, baterie i ładowarki po rejestracji wyłącznie za pośrednictwem konta MyFestool. Dystrybutor nie ma możliwości dokonania rejestracji w imieniu Klienta.

 

 

Milwaukee:

Gwarancja dla Klienta prowadzącego działalność gospodarczą ( faktura):

 • 1 rok

Gwarancja dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej (paragon):

 • 2 lata

Producent oferuje dodatkową ochronę w postaci wydłużenia gwarancji do 3 lat oraz 2 lat w przypadku akumulatorów. Usługa ta jest bezpłatna, jeżeli Klient zarejestruje swoje nowe elektronarzędzie Milwaukee® w ciągu 30 dni od zakupu. Ładowarki jak i osprzęt nie podlegają wydłużonej gwarancji.

 

Metabo:

W marce Metabo termin udzielonej gwarancji wynosi:

 • 12 miesięcy, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;
 • 24 miesiące, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;
 • 36 miesięcy w każdym z powyższych przypadków, w przypadku dokonania rejestracji urządzenia w programie gwarancji XXL i na warunkach tego programu.

 

Bosch:

Gwarancja producenta marki Bosch (Obowiązuje od 10 listopada 2020)

Producent udziela

 • 2-letniej gwarancji zgodnie z postanowieniami dokumentu, w przypadku wad narzędzia będących wynikiem stwierdzonych w okresie gwarancji wad materiałowych lub błędów produkcyjnych.
 • 12 miesięcy wynosi okres gwarancji w przypadku narzędzi wykorzystywanych do celów komercyjnych, zawodowych lub eksploatowanych z podobną intensywnością.

Można przedłużyć gwarancję do 3 (trzech) lat na elektronarzędzia Bosch linii zielonej (dla majsterkowiczów) oraz na elektronarzędzia, akumulatory i ładowarki linii niebieskiej (dla profesjonalistów) w technologii litowo-jonowej. Z programu przedłużonej gwarancji wyłączone są jedynie przemysłowe narzędzia wysokiej częstotliwości i pneumatyczne, przemysłowe wkrętarki akumulatorowe (Exact) oraz akumulatory i ładowarki linii zielonej

dla majsterkowiczów. Aby to zrobić, Klient musi zarejestrować narzędzie na stronie internetowej producenta, zgodnie z  instrukcją tam widoczną, w ciągu czterech tygodni od daty zakupu. Rejestracja jest możliwa wyłącznie na wymienionych

stronach internetowych podanych na wydrukach gwarancyjnych załączanych wraz z narzędziami.

 

Kaufmann:

Producent udziela rocznej gwarancji na przecinarki ręczne na podstawie dokumentu (paragon, faktura) którą należy dostarczyć wraz z narzędziem.

 

Rubi:

Przedmiotem gwarancji są wszystkie maszyny ręczne, elektryczne i narzędzia ręczne wyprodukowane i sprzedawane przez Gwaranta lub jego przedstawicieli lub dystrybutorów.

 • 2 lata na wszystkie produkty.

 

Okres obowiązywania gwarancji handlowej zostanie wyjątkowo przedłużony do trzech lub pięciu lat, zgodnie z określeniem w katalogu, dla tych produktów, których zakup został zarejestrowany w Internecie w ciągu 30 dni od daty zakupu. Gwarancja obejmuje bezpłatne usunięcie usterek, które pojawiły się w narzędziach z powodu wad materiałowych, produkcyjnych czy projektowych, i których powstanie stwierdzono w czasie trwania gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty sprzedaży produktu pierwszemu użytkownikowi. Za podstawę ustalenia tej daty przyjmuje się datę wskazaną w dowodzie zakupu.

Reklamacje z tytułu niniejszej gwarancji można zgłaszać w czasie nieprzekraczającym okresu gwarancji. W tym celu należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres sprzedającego lub jednego z punktów serwisowych wymienionych na naszej stronie (www.rubi.com), reklamowane narzędzie wraz z oryginałem dowodu zakupu, zawierającym datę nabycia i nazwę produktu.

W przypadku narzędzi czy produktów, które na skutek wpisania do wspomnianego wyżej rejestru, objęte są gwarancją 3- lub 5-cio letnią należy przedstawić dodatkowo wydrukowane potwierdzenie rejestracji produktu przez Internet. W ramach gwarancji nie jest przedłużany lub odnawiany okres gwarancyjny narzędzia.

 

Przed dostarczeniem narzędzi do reklamacji, należy dokładnie zapoznać się z ich warunkami.


Więcej o gwarancjach przeczytać można na oficjalnych stronach producentów.